Gastrostart vervolgsubsidie

De Gastrostart vervolgsubsidie is een subsidie die wordt uitgereikt aan een onderzoek dat het vervolg is op een eerder gehonoreerde Gastrostart subsidie, en is bedoeld om kansrijke onderzoeksideeën te initiëren en om te zetten in een daadwerkelijk onderzoek.

Welke aanvragen komen in aanmerking

  • Aanvragen die voortvloeien uit een eerder gehonoreerde Gastrostart subsidie. De aanvrager is dus NVGE-lid.
  • De Gastrostart subsidie is maximaal 3 jaar voor deadline van indiening van de vervolgsubsidie gehonoreerd.
  • De Gastrostart subsidie heeft bij voorkeur geleid tot wetenschappelijke output en is bij voorkeur eerder ingediend als abstract bij de NVGE.

Wat aanvragen

Het maximale subsidiebedrag is € 80.000,-.
Er is 1 keer per 2 jaar een aanvraagronde.

Wanneer aanvragen

De deadline voor de aanvraag is 1 mei 2024. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

Beoordeling

Alle aanvragen worden beoordeeld door de Gastrostart commissie. Selectie gebeurt op basis van de CV van de onderzoeker, kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoek.

Beoordelingscriteria Gastrostart vervolgsubsidie

  • De kwaliteit van de onderzoeker en het onderzoeksteam.
  • De kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeks­voorstel voor MDL Nederland.

De aanvraag dient bevat de volgende onderdelen

  • Curriculum vitae van de leden van de onderzoeksgroep en een publicatielijst;
  • Beschrijving van het onderzoeksvoorstel  (maximaal 4.000 woorden, exclusief literatuur­verwijzingen);
  • Kostenbegroting die mede ondertekend is door de financiële afdeling van het instituut waar het beoogde onderzoek zal plaatsvinden

Aanvraagformulier Gastrostart vervolgsubsidie 2024 in PDF
Aanvraagformulier Gastrostart vervolgsubsidie 2024 in Word

Inlichtingen

Secretariaat Commissie Gastrostart
Postbus 657, 2003 RR Haarlem
Tel.: (023) 5513016
E-mail: gastrostart@nvge.nl